วางแผนการเงินกับ คุณนายตุ๊กติ๊ก EP.6 Wealth Transfer

อ่าน 545


ฉบับย่อ

การวางแผนมรดกเป็นการส่งต่อความมั่งคั่งและความห่วงใยไปที่คนข้างหลัง บางคนเลือกใช้เงินทำงาน ลงทุนในรูปแบบ Investment บางคนเลือกส่งต่อผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่ไม่ว่าจะเลือกวางแผนมรดกในรูปแบบใดแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อมอบให้คนที่เราห่วงใยนั่นเอง


EP.6 Wealth Transfer : วางแผนมรดก

ทำไมต้องวางแผนมรดก

- จากไปก่อนวัยอันควร,เกิดเหตุการไม่คาดฝัน

- เป็นห่วงคนข้างหลัง มีภาระที่ยังต้องกังวลหากจากไป

- มีทรัพย์สินจำนวนมาก

- ให้เงินทำงาน ส่งต่อความมั่งคั่ง

 

4 วิธี วางแผนมรดก

1. การทำบัญชีควรมีการทำบัญชีเพื่อรวบรวมสินทรัพย์ที่ถือครองทั้งหมดว่าเพื่อให้สามารถจำแนกสินทรัพย์ที่มีออกมาได้ว่าส่วนไหนที่จะต้องมีการเสียภาษี โดยสินทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษีมรดก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ หลักทรัพย์ตามกฎหมาย เงินฝาก และ ทรัพย์สินทางการเงิน เป็นต้น

2. ศึกษากฎหมายภาษีมรดกและภาษีจาก​การให้

การรับมรดก  ส่วนที่เกิน 100 ล้าน ทายาทเสียภาษี 5% , บุคคลธรรมดา 10%

การรับให้ –  ส่วนที่เกิน 20 ล้าน ทายาทเสียภาษี 5% ,ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทบุคคลธรรมดา 10%

3. ทยอยส่งมอบทรัพย์สินในแต่ละ​ปี

 ทยอยส่งมอบทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม และ ไม่ทำให้เสียภาษีมากจนเกินไป เช่น มีมรดก 40 ล้านบาท และ ทายาท 1 คน ก็สามารถทยอยมอบให้ปีละ 10 ล้านบาทจำนวน 4 ปี ก็จะไม่เสียภาษี

4. เลือกส่งต่อมรดกเ​ป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

  เช่น การทำประกันชีวิตเพื่อรับสินไหมมรณกรรม โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์

 

มรดกของเราต้องทุนประกันเท่าไร

มรดกที่ต้องจัดการ ทุนประกันควรคำนวณจาก

1.มรดกส่วนที่ต้องเสียภาษี เพื่อให้ไม่เป็นภาระทางภาษีต่อทายาทผู้ได้รับมรดก

2ตามสัดส่วนที่ต้องการส่งถึงผู้รับประโยชน์รายบุคคล

 

มรดกที่ต้องสร้าง ทุนประกันควรคำนวณจาก

1.ภาระค่าใช้จ่ายที่เรากังวล เช่น ค่าการศึกษาบุตร ภาระหนี้

2.ค่าความสามารถ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามจุดประสงผู้วางแผนมรดก

 

 ประกันชีวิตที่คุณคู่ควร คลิกที่นี่


 

 

วางแผนการเงิน    การออมเงิน    จัดการภาษี    ลงทุน    วางแผนมรดก    ประกันลดหย่อนภาษี    ประกันควบการลงทุน    ประกันโรคร้ายแรง   
อ้างอิง