จะขายดีขึ้น ถ้าเรามีสตอรี่ มีเรื่องราวให้น่าสนใจ Storytelling

อ่าน 752


ฉบับย่อ

การสื่อสารที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ด้วยวิธีการเล่าเรื่องให้มีที่มาที่ไปแบบไม่ซ้ำใคร จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และกลายเป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น


หลากหลายธุรกิจแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เต่เราย่อมรู้ดีว่าต่อให้มีสินค้าที่ดี การบริการที่ดี หรือความตั้งใจของแบรนด์ที่อยากผลิตของดีๆ บริการที่มาจากใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคมากมายขนาดไหน หากความตั้งใจนี้ไม่ถูกสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้า ไม่เกิดการรับรู้ มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไร