อธิบายการเกิด bitcoin halving

อ่าน 1170


ฉบับย่อ

Bitcoin Halving คือ เหตุการณ์ที่จำนวน Bitcoin ใหม่ที่ได้รับจากการขุดจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ 210,000 บล็อก หรือประมาณทุก ๆ 4 ปี เหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนการ "ครึ่ง" รางวัลสำหรับนักขุด bitcoin เปรียบเสมือนกลไกการควบคุมอุปทาน bitcoin ในระบบ ให้มีจำนวนจำกัดเพียง 21 ล้านเหรียญเท่านั้น


อธิบายการเกิด bitcoin halving

Bitcoin halving เป็นเหตุการณ์ที่ลดจำนวน bitcoin ที่ได้รับจากการขุด (mining) ลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ 210,000 บล็อก, หรือประมาณทุก 4 ปี เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการควบคุมอุปทานของ bitcoin ที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้มีการเพิ่มปริมาณ bitcoin ในระบบในอัตราที่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งจะถึงจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ที่ 21 ล้าน bitcoin

ในตอนแรก, ผู้ขุดจะได้รับ 50 bitcoin สำหรับแต่ละบล็อกที่พวกเขาขุดได้ หลังจากการ halving ครั้งรกในปี 2012, รางวัลนี้ลดลงเหลือ 25 bitcoin ต่อบล็อก และหลังจากการ halving ในปี 2016 รางวัลก็ลดลงเหลือ 12.5 bitcoin ต่อบล็อก ในการ halving ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2020, รางวัลนี้ได้ลดลงไปเหลือ 6.25 bitcoin ต่อบล็อก

การ halving มีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อระบบ bitcoin โดยทั่วไป มันลดรางวัลสำหรับการขุด bitcoin ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิต bitcoin เพิ่มขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์ของอุปทานและความต้องการ สิ่งนี้สามารถส่งผลต่อราคาของ bitcoin ในตลาดได้ เนื่องจากผู้ขุดอาจต้องการราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้การขุดยังคงมีกำไร นอกจากนี้ การ halving ยังถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าของ bitcoin โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในตลาดคริปโตเคอเรนซี เนื่องจากมันเน้นย้ำถึงความขาดแคลนซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ bitcoin น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้ใช้งาน

ราคา bitcoin ที่ผ่านมาในแต่ละช่วงของการเกิดเหตุ bitcoin halving และคิดว่าการเกิดเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อราคาหรือไม่ 

การเกิดเหตุการณ์ Bitcoin Halving มักส่งผลต่อราคาของ Bitcoin ในระยะยาว โดยปกติแล้วราคามักจะมีการเพิ่มขึ้นก่อนและหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่ราคาสามารถแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ ในตลาดและความรู้สึกของนักลงทุน นี่คือสรุปการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ในช่วงเวลาของการ Halving ที่ผ่านมา:


1.Halving ครั้งที่ 1 (28 พฤศจิกายน 2012):

ก่อน Halving: Bitcoin มีราคาอยู่ราวๆ $10-$12

หลัง Halving: ราคาเริ่มเพิ่มขึ้น และในปีถัดไป (2013) ราคาสูงสุดทะลุถึง $1,100 ก่อนจะปรับตัวลดลง

2.Halving ครั้งที่ 2 (9 กรกฎาคม 2016):

ก่อน Halving: Bitcoin มีราคาประมาณ $650-$700

หลัง Halving: ราคาค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และในปลายปี 2017 ราคาได้ทำสถิติใหม่ที่ประมาณ $20,000 ก่อนจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

3.Halving ครั้งที่ 3 (11 พฤษภาคม 2020):

ก่อน Halving: Bitcoin มีราคาอยู่ราวๆ $8,000-$10,000

หลัง Halving: ราคาค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และในเดือนเมษายน 2021 ราคาได้ทำสถิติใหม่ที่เกือบ $65,000

การเพิ่มขึ้นของราคาหลังจากเหตุการณ์ Halving สามารถอธิบายได้ด้วยความคาดหวังที่ว่าการลดลงของอุปทาน Bitcoin ใหม่จะนำไปสู่การลดลงของแรงกดดันขายและอาจส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น หากความต้องการยังคงอยู่หรือเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาของ Bitcoin ยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางการเงิน ความคิดเห็นของนักลงทุน และการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระบบ Blockchain

คาดการณ์วันที่จะเกิด bitcoin halving ครั้งที่4 คือวันไหน

Bitcoin Halving ครั้งที่ 4 คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณปี 2024 การคาดการณ์นี้ตามหลักการคือการ Halving จะเกิดขึ้นทุก ๆ 210,000 บล็อก ซึ่งประมาณทุก 4 ปี เนื่องจาก Bitcoin Halving ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2020, เราสามารถคาดการณ์ว่า Halving ครั้งที่ 4 น่าจะเกิดขึ้นราวๆ ปี 2024 โดยคำนวณจากจำนวนบล็อกที่เหลือจนถึงการ Halving ครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม วันที่แน่นอนอาจแตกต่างออกไปเล็กน้อย เนื่องจากเวลาในการขุดแต่ละบล็อกอาจไม่ตรงกันพอดี 10 นาที ซึ่งเป็นเวลาเฉลี่ยที่ระบบ Bitcoin มีเป้าหมายไว้ สำหรับการคำนวณวันที่แม่นยำขึ้น จำเป็นต้องพิจารณาอัตราการขุดบล็อกปัจจุบันและความผันผวนในเวลาที่ผ่านมา

BTC    bitcoin halving    bitcoin   
อ้างอิง