ราชินีเฮดจ์ฟันด์พันล้าน

อ่าน 289


ฉบับย่อเลด้า บราก้า (Leda Braga)

ผู้บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับพันล้านเหรียญ เจ้าของฉายา Hedge Fund Queen แห่ง Systematica Investments LLC กองทุนสาย CTA (บริหารเงินให้นักลงทุนเป็นรายบุคคล)ที่ใช้ระบบเทรดแบบคอมพิวเตอร์บริหารสินทรัพย์ระดับ 10,200 ล้านเหรียญข้อมูลปี 2016) และยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่น เส้นทางอาชีพของเธอก็นับว่าไม่ธรรมดา เธอก้าวขึ้นมาจากการเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบเทรดตามแนวโน้ม (trend following) สู่การเป็นผู้บริหารกองทุน Systematica ที่สามารถทำเงินในตลาดได้หลายปี เป็นที่ยอมรับอย่างสูงในฐานะผู้บริหารกองทุนหญิงแกร่งที่ประสบความสำเร็จในแวดวงโลกการเงินของสหรัฐอเมริกา

ไม่น่าแปลกใจที่ เลด้า บราก้า จะยึดแนวทางการใช้ระบบ (systematic trading) และพัฒนาอัลกอริทีมในการเทรด เพราะพื้นฐานด้านการศึกษาที่ไม่ธรรมดาของเธอที่เรียนจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมจากอิมพี่เรียลคอลเลจลอนดอน ซึ่ง Systematica Investments ก็มีทีมวิจัยพัฒนาที่เน้นเฉพาะไปทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) สำหรับระบบการเทรดและการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนในตลาดต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์แทนการตัดสินใจจากคน ซึ่งเธอเชื่อว่าระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจะเข้ามามีบทบาทในการเสริมจุดอ่อนด้านการตัดสินใจของมนุษย์บนกลยุทธ์การเทรดที่ชับซ้อน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่ชับซ้อนในเวลาอันสั้นได้

นอกจากประวัติและเส้นทางสายอาชีพที่น่าสนใจแล้ว เรายังมีแง่คิดดีๆ จากบทสัมภาษณ์ของ เลด้า บราก้า จากคลิปการบรรยายในงาน WIDS 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาสรุปให้ดังต่อไปนี้


1. ผู้หญิงก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชาย

เธอเล่าถึงความยากลำบากและอุปสรรคด้านเพศในอดีตหลายสิบปีที่แล้ว ที่ทำให้เธอต้องพยายามมากกว่าเพศชายในการพิสูจน์ความสามารถและก้าวขึ้นมาในตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งในโลกการเงินของวอลสตรีทเกือบ 95% นั้นเป็นสังคมของเพศชาย ภายใต้วัฒนธรรมการแข่งขันและการไล่ล่าทำเงิน แต่เธอก็ไม่ได้ย่อท้อ และสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆจนขึ้นมาสู่จุดที่ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเธอพยายามแนะนำและส่งเสริมให้เพศหญิงมีโอกาสในการก้าวขึ้นมาในตำแหน่งระดับสูง


2.ข้อมูลที่ดี เป็นสิ่งสำคัญ

Systematica เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดและการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้า โดยวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีบทบาทสนับสนุนการตัดสินใจและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งประเภทข้อมูลปกติ (price, volume, time, order book) และข้อมูลที่มีโครงสร้างชับช้อน (market sentiment data,alternative data) โดยใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและอัลกอริทีมของระบบ machine learning ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อสกัดหาค่าจากช้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเทรดและลงทุน เช่น การเลือกสินค้าที่จะเทรดและการบริหารจัดการพอร์ตลงทุน นอกจากนี้เธอสร้างโมเดลที่รวมไปถึงการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลให้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้กำหนดขนาดของความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเงินทุนของลูกค้า

แต่การพัฒนากลยุทธ์การเทรดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องการปรับการทดสอบให้เข้ากับข้อมูลในอดีต (over fitting)ในการพัฒนาอัลกอริทึม จุดนี้เป็นปัญหาของการพัฒนาระบบเทรด เธอกล่าวว่าการโยนข้อมูลใส่ในระบบแล้วให้ระบบสร้างอัลกอริทีมเรียนรู้ข้อมูลเพื่อทำนายราคา หรือบริหารเงินด้วยอัลกอริทีมอย่างเดียว เป็นเรื่องยากที่จะได้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบเมื่อทำการเทรดในตลาดจริง จุดนี้เธอแนะนำว่าควรมีการสร้างสมมดิฐานการลงทุนขึ้นมาก่อน จากนั้นหาข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และเศรษฐกิจของสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยง วางแนวทางรับมืประกอบ จากนั้นพัฒนาอัลกอริทีมของระบบในการเทรดที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้


3. ลดอคติด้วยระบบเทรด

เธอเลือกใช้ระบบเทรดด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนการตัดสินใจจากมนุษย์ที่อาจจะมีเรื่องของอารมณ์หรือมุมมองส่วนบุคคลเข้ามาส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเทรด ซึ่งในการเทรดโดยปราศจากอคติ (bias) เธอได้ยกตัวอย่างผลงานการศึกษาจาก HPR ที่ทำการศึกษาข้อมูลผลงานของกองทุนกว่า 9,000 กองทุน ซึ่งสรุปว่ากองทุนที่ลงทุนอย่างเป็นระบบมีผลงานระยะยาว (ช่วงปี 1996-2014 ) ที่ดีกว่า มีผลตอบแทนส่วนเกิน (al pha) ที่สูงกว่ากองทุนที่ใช้การเทรดแบบตัดสินใจด้วยวิจารณญาณเฉพาะบุคคล (discretionary) ซึ่งจากการศึกษานี้ได้สะท้อนศักยภาพของการใช้ระบบเทรดและแนวทางการพัฒนาระบบการเทรดในอนาคต


4.บริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก เลด้า บราก้า กล่าวถึงหัวใจของการอยู่รอดในตลาดระยะยาว ว่าเป็นเรื่องของการวางแผนรับมือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น โยงไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เธอให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ที่ Systematicaร กระจายความเสี่ยงทั้งระดับการกระจายสินทรัพย์ และกระไปในการเทรดที่มากมายหลากหลายกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและลดผลกระทบจากปัจจัยเชิงลบที่จะเกิดขึ้น ระบบไม่ได้เน้นการเทรดที่ต้องถูกทุกครั้ง ไม่ได้เน้นการเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากๆ หรือเอาชนะระยะสั้นในการเทรด แต่เน้นการเทรดที่มากและกระจายผลการแพ้ชนะเพื่อสะสมผลตอบแทนรวมสุทธิที่เป็นบวกและไปให้ถึงเป้าหมายผลตอบแทนที่เหมาะสมระยะยาวตามกรอบเวลาที่วางไว้


5. เลือกหุ้นธรรมาภิบาลดี

การบรรยายของ เลด้า บราก้าได้กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นที่เกิดปัญหาการทุจริตหรือการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหาร จุดนี้เธอนำเสนอแนวคิดการสร้างกองทุนแบบ ESG เป็นกองทุนที่เน้นสร้างพอร์ตลงทุนระยะยาวแบบเฉพาะเจาะจง เลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่โปร่งใสและธรรมาภิบาลธุรกิจดี หลีกหนีหุ้นบางกลุ่ม เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตกแต่งบัญชี, หุ้นเกี่ยวกับธุรกิจนอกกฎหมาย, กิจการเอาเปรียบลูกจ้าง,หุ้นทำลายสิ่งแวดล้อม หรือสนับสนุนการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น เธอแนะนำการสร้าง CSG เป็นลักษณะคะแนนในแต่ละบริษัทเพื่อใช้ประกอบเงื่อนไขการลงทุนให้กับกองทุนต่างๆ ซึ่งจูงใจผู้บริหารบริษัทในตลาดหุ้นให้ตระหนักถึงเรื่องธรรมาภิบาลมากขึ้น