กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid ในตลาดแลกเปลี่ยน Forex

อ่าน 355


ฉบับย่อข้อตกลงก่อนเข้าเนื้อหา

ต่อไปนี้เป็นเพียงการรายงานข่าวสาร ไม่มีจุดประสงค์หลักในการชี้นำ ชักชวน หรือระดมทุนแต่อย่างใด การเลือกใช้โบรกเกอร์ จะเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุน นักลงทุนควรศึกษา รายละเอียดความเสี่ยงก่อนทำการลงทุนทุกครั้งกลยุทธ์การเทรดแบบ grid ในตลาดแลกเปลี่ยน (Forex) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการซื้อขายโดยที่จะสร้างเส้นกริด (Grid) โดยการเปิดออเดอร์ Buy และ Sell บนระดับราคาที่ตั้งไว้ โดยการเปิดออเดอร์ Buy และ Sell จะเรียงต่อกันในระยะทางที่ห่างออกไปเท่ากัน และสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างเส้นกริดได้ตามต้องการ


กลยุทธ์การเทรดแบบ grid จะทำงานได้ดีในเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหวขึ้นและลงอย่างไม่แน่นอน โดยทำการซื้อขายบนเส้นกริดตามระดับราคาที่กำหนดไว้ และเปิดออเดอร์ที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่สร้างเส้นกริดออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตลาดกลับมาขึ้นไปในช่วงที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถทำกำไรได้จากการปิดออเดอร์ในแต่ละชั้นของเส้นกริด


ตัวอย่างเช่น หากเราตั้งเส้นกริดดังนี้


Buy Stop @ 1.1000

Sell Stop @ 1.0900


Buy Stop @ 1.1050

Sell Stop @ 1.0950


Buy Stop @ 1.1100

Sell Stop @ 1.1000


เมื่อตลาดเคลื่อนไปด้านล่างและโดนทำร้ายหน้าอย่างสม่ำเสมอ การซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ grid จะทำงานได้ดังนี้


เริ่มต้นด้วยการเปิดออเดอร์ Sell ที่ราคา 1.0900


เมื่อตลาดเคลื่อนลงมายังราคา 1.090


เมื่อตลาดเคลื่อนลงมายังราคา 1.0900 แล้วเปิดออเดอร์ Sell ที่ราคาดังกล่าว ในทางกลับกัน เราก็ต้องเปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.1000 ตามเส้นกริดที่ตั้งไว้


หากตลาดเคลื่อนลงต่อไปจนกระทั่งเข้าสู่เส้นกริดสอง ที่ตั้งอยู่ที่ราคา 1.0950 แล้วเปิดออเดอร์ Sell ตามราคาดังกล่าว ในทางกลับกันเราต้องเปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.1050 ตามเส้นกริดที่ตั้งไว้


หากตลาดเดินขึ้นมาเข้าสู่ช่วงระหว่างเส้นกริดแรกและสอง โดยมีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.0975 ออเดอร์ Sell ที่ราคา 1.0900 จะถูกปิดลง และออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.1000 จะถูกปิดขึ้น

เมื่อราคาขึ้นไปแตะเส้นกริดที่สอง ออเดอร์ Sell ที่ราคา 1.0950 จะถูกปิดลง และออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.1050 จะถูกปิดขึ้น


ด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบ grid นี้ เราจะสามารถทำกำไรจากการซื้อขายเพียงแค่เปิดออเดอร์ในแต่ละชั้นของเส้นกริด โดยไม่จำเป็นต้องพยายามทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นๆ และไม่มีความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อหรือขายในระดับราคาเดียวกันซ้ำๆ ที่อาจส่งผลต่อการสูญเสียทุน


เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดแบบ grid ใน forex คือ การตั้งเส้นกริดอาจมีหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการเทรดของแต่ละคน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการใช้กลยุทธ์นี้ด้วย โดยการตั้งเส้นกริดให้ห่างกันมากๆ อาจทำให้กำไรที่ได้จากการเทรดไม่สูงพอกับความเสี่ยงที่ต้องรับ และการตั้งเส้นกริดใกล้ๆ กันมากๆ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อหรือขายในระดับราคาเดียวกันซ้ำๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการสูญเสียทุนได้


ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ grid ใน forex อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเทรด EUR/USD โดยใช้เส้นกริดที่ตั้งไว้ที่ราคา 1.1000 และ 1.1050 โดยสามารถดำเนินการซื้อขายได้ดังนี้


หากตลาดเคลื่อนขึ้นมาเข้าสู่ช่วงระหว่างเส้นกริดแรกและสอง โดยมีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.0975 เราจะเปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.1000 ตามเส้นกริดแรก

หากตลาดเคลื่อนลงมายังราคา 1.0900 แล้วเปิดออเดอร์ Sell ที่ราคาดังกล่าว ตามเส้นกริดแรก ในทางกลับกัน เมื่อตลาดเดินขึ้นมาเข้าสู่ช่วงระหว่างเส้นกริดแรกและสอง


หากตลาดเดินขึ้นมาเข้าสู่ช่วงระหว่างเส้นกริดแรกและสอง โดยมีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.1030 เราจะปิดออเดอร์ Sell ที่ราคา 1.0900 และเปิดออเดอร์ Buy ใหม่ที่ราคา 1.1050 ตามเส้นกริดสอง

หากตลาดเคลื่อนลงมายังราคา 1.0950 เราจะปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.1000 และเปิดออเดอร์ Sell ใหม่ที่ราคา 1.0900 ตามเส้นกริดแรก

ในกรณีนี้ เส้นกริดแรกอยู่ที่ราคา 1.1000 และ 1.0900 ในขณะที่เส้นกริดสองอยู่ที่ราคา 1.1050 และ 1.0950 ในกรณีที่ตลาดเคลื่อนเข้ามาในช่วงระหว่างเส้นกริดแรกและสอง เราจะสามารถสร้างกำไรได้จากการปิดออเดอร์ที่เปิดอยู่ในเส้นกริดที่ราคาต่ำกว่าแล้วเปิดออเดอร์ใหม่ที่ราคาสูงกว่า เพื่อให้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายของเราเพิ่มขึ้น และเมื่อตลาดเคลื่อนเข้ามาในช่วงระหว่างเส้นกริดสองและสูงสุดเราก็จะปิดออเดอร์ในเส้นกริดที่ราคาสูงกว่าและเปิดออเดอร์ใหม่ที่ราคาต่ำกว่าเพื่อเพิ่มกำไรและให้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายของเราลดลง


อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ grid ใน forex ต้องคำนึงถึงความความเสี่ยงของการเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ด้วย การเปิดออเดอร์ในหลายๆ ระดับราคาอาจทำให้เกิดการหุ้นส่วนของเงินทุนสูงขึ้น และการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ ยังมีค่าส่วนแบ่งธุรกรรม (spread) และค่าธรรมเนียมการเทรด (commission) ที่ต้องจ่ายในแต่ละออเดอร์ที่เปิด ซึ่งสามารถส่งผลให้กำไรหรือขาดทุนลดลงได้


ดังนั้น การใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ grid ใน forex นั้นเหมาะสำหรับนักเทรดที่มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ตลาดและการเทรดในระยะยาว และควรใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจเทรด นอกจากนี้ ควรมีการจัดการเงินอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน และควรปรับขนาดการเปิดออเดอร์ให้เหมาะสมกับยอดเงินทุนที่มีอยู่ด้วย
เข้าร่วมสังคมการเทรดกับเรา 


ห้องสำหรับวิเคราะห์กราฟของครูเจี๊ยบ แนะนำแนวทางการเทรด กดเข้ามาได้เลยค่ะ

 CLICK! ห้องวิเคราะห์กราฟครูเจี๊ยบ


สมัครเปิดพอร์ต เพื่อจะเข้าห้องเรียนรู้และแนวทางการเทรดแบบแอดวานส์ 

CLICK! สมัครเปิดพอร์ต


เงื่อนไข 

1.สมัครเปิดบัญชีตามลิงก์ เปิดบัญชี

2.ฝากเงินขั้นต่ำ 100 $ 

3.แจ้งเลขแอคเค้าที่ครูเจี๊ยบ line id :buntita075

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงการรายงานข่าวสาร ไม่มีจุดประสงค์หลักในการชี้นำ ชักชวน หรือระดมทุนแต่อย่างใด การเลือกใช้โบรกเกอร์ จะเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุน นักลงทุนควรศึกษา รายละเอียดความเสี่ยงก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง


กลยุทธ์การเทรดแบบ grid ในตลาดแลกเปลี่ยน (Forex) GridTrade Forex Trader   
อ้างอิง