กลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ (Trend Following Strategy)

อ่าน 406


ฉบับย่อ
Buntita Prommolmas เห็นแล้วเมื่อ 14:25

กลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน ?
กลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ (Trend Following Strategy) คือกลยุทธ์การซื้อขายหลักที่จะพยายามเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวของตลาดและมีการซื้อขายในทิศทางเดียวกับเทรนด์เพื่อทำกำไร กลยุทธ์นี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์กราฟและคำนวณค่าสถิติต่างๆ เพื่อจะหาเทรนด์ในการเคลื่อนไหวของตลาด โดยจะใช้ตัวชี้วัดเทรนด์เช่น Moving Average หรือ Trendline เป็นต้นเพื่อที่จะสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนจากกลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ นักเทรดจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎวิธีการดังนี้


เลือกตลาดที่เหมาะสม: นักเทรดควรเลือกตลาดที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ เช่น ตลาดหุ้น ตลาดสินค้า หรือตลาดเงินตรา โดยควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสของการซื้อขาย


ค้นหาเทรนด์: นักเทรดควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์กราฟเพื่อค้นหาเทรนด์การเคลื่อนไหวของตลาด โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น Moving Average หรือ Trendline เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองได้รับแนวโน้มของตลาดที่แท้จริงตัดสินใจเข้าซื้อขาย: หลังจากที่นักเทรดได้รับแนวโน้มของตลาดแล้ว จะต้องพิจารณาการเข้าซื้อขายโดยใช้กฎวิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้เทคนิคเข้าซื้อที่จุด Breakout หรือการใช้เทคนิคเข้าซื้อที่รองรับโดยตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น RSI หรือ Stochastic Oscillator


ตั้ง Stop Loss: นักเทรดจำเป็นต้องกำหนดระดับ Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวไม่ตามที่คาดหวัง โดย Stop Loss นั้นจะถูกตั้งในระดับที่ไกล้เคียงกับระดับราคาที่เทรดเข้า


บริหารจัดการเงิน: นักเทรดควรมีกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมกับสมรรถนะของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าซื้อขาย โดยใช้เทคนิคเช่น Position Sizing หรือการใช้ Risk-Reward Ratio เพื่อจัดการเงินตามเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยง


การติดตามการซื้อขาย: นักเทรดควรติดตามการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสังเกตว่าเทรนด์ของตลาดยังคงอยู่หรือไม่ และพร้อมดำเนินการปรับกลยุทธ์หรือการซื้อขายในกรณีที่เทรนด์มีการเปลี่ยนแปลง


การปฏิบัติตามกลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์นี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงในการเข้าซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนสูงได้เป็นอย่างมาก


นอกจากนี้ นักเทรดควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดและอ่านกราฟในระยะยาว ๆ เพื่อสามารถสังเกตแนวโน้มของตลาดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องมีความอดทนและไม่เสียใจเมื่อตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิด และต้องยอมรับการทำรายการที่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวน


สุดท้าย นักเทรดควรเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการทดสอบกลยุทธ์การเทรดและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสมรรถนะของตนเอง เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรและลดความเสี่ยงในการซื้อขายในตลาดได้อย่างมากที่สุด

ติดตามเพื่อรับข่าวสาร แนะแนวการเทรด เทคนิคต่างๆ


ช่องทาง FACEBOOK เพื่อติดตามครูเจี๊ยบ

ช่องทาง TIKTOK เพื่อติดตามครูเจี๊ยบ

อ้างอิง